vill du se nya möjligheter?
hitta nya vägar?

För dig själv eller din organisation?

Vårt samarbete

Vad önskar du uppnå? Vad önskar du bli av med?
- För dig själv eller din organisation

Vårt samarbete börjar med att jag lyssnar på dina behov och utmaningar. Utgångspunkten är ditt behov.

Mina skräddarsydda tjänster, kurser och workshops gör din önskade förändring enklare! 

Grundpelare i vårt samarbete är öppenhet, ärlighet och tillit. Jag värdesätter långsiktighet.

Jag arbetar med att skapa effektiva system; individer, grupper och ledningssystem, dvs organisationer.

Förändringsledning för effektiva system

Jag arbetar med att skapa effektiva system;
grupper och ledningssystem, dvs organisationer

Inhyrd resurs

Ständiga förbättringar eller projekt.
Roll enligt aktuellt behov.
  • HR
  • Arbetsmiljö
  • Miljö/CSR/Hållbarhet
  • Kvalitet
ISO Effektivisering, certifiering

Utvecklingsinsatser

Skräddarsydd handlingsplan.
  • Kultur & värdegrund
  • Speaking partner
  • Grupputveckling
  • Kurser Digitala/Fysiska
  • Workshops & dialogmöten utforska olika perspektiv med dialogen som verktyg

Man kan kalla mig för en organisationskonsult. Jag arbetar med att skapa effektiva system; individer, grupper och ledningssystem dvs organisationer.

Jag erbjuder Förändringsledning för utveckling av kultur och struktur. I samarbete definierar vi NU-läge och önskat NY-läge för verksamheten vilket bildar ett utvecklingsprojekt. Utvecklingsinsatser kan vara facilitering av workshops, kurser och individuella utvecklingsinsatser där jag verkar som en speaking partner för utveckling av ledare och medarbetare.

Det handlar ofta om utveckling av BÅDE kulturen och strukturen. Strukturen kan ha en utgångspunkt i en ISO certifiering eller effektivisering.

En av mina arbetsformer är inhyrd resurs på deltid där jag verkar som en resurs i din organisations arbete med ständiga förbättringar inom personal-, arbetsmiljö-, -miljö och kvalitetsarbete.

Hej!