Vision

Bidra till ökad enkelhet, engagemang och omtänksamhet
- för ökad hållbarhet.

Värdegrund

Kvalitet och kompetens
Kunden i centrum
Ärlighet och öppenhet

Bakgrund

Jag valde högskoleutbildning utifrån intresse, miljöfrågor låg mig varmt om hjärtat så därav utbildade jag mig först till miljöingenjör.

Arbetslivserfarenhet av miljöarbete inom näringslivet gav insikten om att en framgångsfaktor är samtliga medarbetarnas engagemang.
Då vidareutbildade jag mig inom kommunikation och förändring. Denna kompetens har verkat som en katalysator till mina kompetensområden och gett mig flexibla verktyg för utveckling.


Jag har nu 20 års erfarenhet av förbättringsarbete i organisationer. Roller har bla varit Miljöchef, Konsult, Arbetsmiljöledare, Projektledare, Kursledare och Lead Auditor. Inledningsvis inom bilindustrin och senare inom en stor bredd av olika branscher.

Sedan 2010 är jag verksam som egenföretagare och arbetar med att skapa effektivare system.
Kompetensområden
  • Kommunikation
  • Förändringsarbete
  • Ledarskap
  • Social & organisatorisk arbetsmiljö
  • Miljö/hållbarhet
  • Ledningssystem:
  • ISO 45001
  • ISO 14001
  • ISO 9001

Hört från kundDu har hjälpt oss med att se nya möjligheter på lösningar och hantering av vissa delar i verksamheten och att tänka lite annorlunda än vad vi tidigare gjort.

Beskriv mig med 3-5 ord
Professionell, helhetssyn, strukturerad, ödmjuk, kommunikativ.

Du har hjälpt oss att tänka i nya banor för att hantera vissa saker med nya infallsvinklar.

Starka sidor
Du har lätt att förstå den verksamhet du reviderar, lätt att diskutera med för att komma fram till förbättrade arbetssätt, en förmåga att ta in hur vi löst olika frågor.

Förbättra
Har här lite svårt att säga vad du kan förbättra men möjligtvis är du lite försiktig, men det är också en positiv sida.

ett ord
Om du fick beskriva mig med bara ett ord, vilket ord skulle det bli?
Ödmjuk 

Linda!
I would like to thank you and your team for delivering a great first audit this week. I found the auditors knowledgeable, interested and focused on essentials. We will certainly use the identified findings in out improvement process. We will be looking forward to working with you in the future. Thanks
/EHS Manager Europe, Middle East & Africa

 

Detta var det bästa mötet jag har varit på. Detta behöver vi mer av! 
 /HR Manager efter facilitering mötet ledningens genomgång

Jag tycker du hjälpt oss bra att få perspektiv på mötet ledningens genomgång, du har gett oss nödvändiga tips och idéer om hur vi kan lyfta arbetssättet.
/Utvecklingschef Division Väst

Linda Nilsson fremstod på sommerens og høstens ISO 14001-revisjoner som svært kompetent og med utmerkede kommunikasjonsferdigheter. Resultatet ble at de to revisjonene ga oss nyge bidrag l forbedring av miljødelen av styringssystemet, og vi ønsker motsvarende for kvalitetsdelen også.
/Quality Manager

Vill tacka dig och dina arbetskamrater för ett mycket gott samarbete under de revisioner ni gjort här. Jag tycker det har varit mycket givande och jag har lärt mig en hel del av er.
/Kvalitetssamordnare

Tack för bra dagar, verkligen givande!
/Revisorskollega Auditor under Training

Granskning SWEDAC
Grattis till en bra genomförd revision. Jag bifogar rapporten från SWEDAC, idel lovord och inga avvikelser.

Workshop
Svar på frågan "Jag tar med mig" workshop med tema Balans i vardagen:
Vikten att stärka sig själv inåt, självkänsla.
Alla övningar.

Kollega
Trevligt att revidera tillsammans! Jag ska försöka anamma lite av ditt lugn. :-) 
/Revisorskollega

Ett ord
Om du fick beskriva mig med bara ett ord, vilket ord skulle det bli?
Pålitlig

Samarbetspartners

XLO Change Academy
https://xlo.academy/

Lloyds Register/ LRQA Sverige AB
https://www.lr.org/sv-se/

Alingsås Affärskvinnor

BNI Grand Hotell Alingsås
https://bni.nu
 

Hej!