Processledning Utbildning Inhyrd resurs

Förändringsledning för ökad effektivitet

Jag arbetar med att skapa effektiva system;
grupper och ledningssystem, dvs organisationer

Inhyrd resurs

Ständiga förbättringar/projekt.
Roll enligt aktuellt behov.
 • HR
 • Arbetsmiljö
 • Miljö-/CSR/Hållbarhet
 • Kvalitet
ISO Effektivisering, certifiering


Utvecklingsinsatser

Skräddarsydd handlingsplan.
 • Kultur & värdegrund
 • Speaking partner
 • Grupputveckling
 • Kurser Digitala/Fysiska
 • Workshops & dialogmöten utforska olika perspektiv med dialogen som verktyg


Inhyrd resurs

Min ambition är att bidra till ökad enkelhet, engagemang och mervärde i ert arbete med att innehålla krav samt uppnå ständiga förbättringar!

Hur är den röda tråden i din organisation?

Intressenter -> Affärsplan - Kultur & värderingar - Struktur (Ledningssystem/Processer) - Medarbetarna

En möjlighet är att jag inleder vårt samarbete med en GAP analys där jag analyserar nuläge i förhållande till ISO krav och mervärde.

Jag brinner för att skapa strukturer och arbetssätt som matchar verklighetens behov. Ökat fokus på det värdeskapande och minska reaktiva problem genom högre grad av förebyggande arbete.


Jag har 20 års erfarenhet av förbättringsarbete i organisationer. Tidigare roller har bla varit Miljöchef, Konsult, Arbetsmiljöledare, Projektledare, Kursledare och Lead Auditor. Inledningsvis inom bilindustrin och senare inom en stor bredd av olika branscher.

Min bakgrund möjliggör flexibel - utifrån ert aktuella behov - arbetsfördelning inom områdena HR/Arbetsmiljö, Miljö och Kvalitet. Jag arbetar gärna inom samtliga områden, då det finns mängder av samordningsmöjligheter och synergieffekter!

  områden
  • HR resurs:
  • Social- & organisatorisk arbetsmiljö
  • Ledarskap
  • Kompetensutveckling
  • Arbetsmiljö (ISO 45001)
  • Miljö-/CSR-/Hållbarhet (ISO 14001)
  • Kvalitet (ISO 9001)

  Förändringsledning

  I samarbete definierar vi NU-läge och önskat NY-läge för verksamheten vilket bildar ett förändringsprojekt.

  Därefter genomför jag utvecklingsinsatserna som krävs för att möjliggöra önskad förändring. Det kan handla om kulturutveckling, ledarskapsutveckling, facilitering av workshops och individuella utvecklingsinsatser.

  Arbetet utvärderas löpande och utvecklingsinsatser skräddarsys för att hela tiden passa den situation som verksamheten befinner sig i.

  "Simplicity is the ultimate sophistication"
  Leonardi da Vinci

  Kultur- &
  värdegrund

  Vilka sanningar finns i din organisation? Vad "sitter i väggarna" - och hindrar eller stödjer detta verksamheten?

  Vi skräddarsyr tillsammans en process för ett utvecklingsprojekt.

  En möjlighet är att inleda med en
  organisationsanalys där jag analyserar nuläge, identifierar obalanser och framgångsfaktorer. Vad som är på plats och vad som kan justeras för att leda till framgång.  Kultur & Värdegrund

  Speaking partner


  Många ledare upplever stort värde med att ha kontinuerlig tillgång till en extern samtalspartner.

  En bra samtalspartner lyssnar uppmärksamt, ställer utmanande frågor, ger nya perspektiv på olika situationer, kan bidra med erfarenheter från andra verksamheter och är en kreativ resurs för att bidra till lösningar av de problem/utmaningar som ledaren står inför.

  Frågor som rör hela verksamheten, grupper och individer diskuteras utifrån ledarens behov.

  Ledarutveckling

  Grupputveckling


  Pratar man med MED varandra (INTE om)? Arbetar man tillsammans eller bara samtidigt?


  Vi skräddarsyr en process med hela arbetsgruppen och enskilda medarbetare som leder till ökad motivation och effektivitet.

  Medarbetarna lär sig känna igen de kommunikationsmönster som skapar obalans och balans. De tränas att ta egna initiativ för att vända kulturen i gruppen till en positiv arbetskultur där alla kan må bra och prestera väl.  Grupputveckling

  Workshops & dialogmöten

  Workshops och dialogmöten är ofta ett effektivt verktyg. Tillsammans med mina kunder skräddarsyr jag workshops och dialogmöten för ledare och medarbetare, för stora och små grupper. Dessa är ofta en del av ett större förändringsarbete.

  Vanliga syften är att skapa nya ideér, tydliggöra prioriteringar för kommande verksamhetsår, få samsyn om omvärld, invärld, strategi och vision. Tema och innehåll varierar med behov hos grupp och verksamhet.

  En facilitator är en skicklig kommunikatör som på en begränsad tid med både flexibel och fast hand lotsar gruppen mot det uttalade målet med workshopen. Den kompetensen tillför jag.

  Digitala kurser

  Digitala kurser är ett otroligt flexibelt och användbart verktyg i förbättringsarbetet. Det fungerar utmärkt att kombinera med workshop/fysisk del för utveckling av trivsel och kultur hos grupp- och organisation.


   I samarbete med XLO Change Academy finns digitala kurser i verktygslådan.

  Några exempel;

  • Kulturutveckling
  • Feedback på ett schysst sätt
  • Konflikthantering & förhandling
  • Förändringsledning i praktiken
  • Effektiva möten
  • Projektledning på 1-2-3

  Du hittar utbudet här; https://xlo-change-academy.thinkific.com/pages/pa-svenska 


  Vill du veta mer?

  Kontakta mig, vi fixar allt i tre enkla steg;
  1. Boka ett kostnadsfritt möte där vi tillsammans utvärderar era behov.
  2. Jag skräddarsyr en plan med insatser som passar er.
  3. Jag genomför insatser enligt planen, utvärdering och vidare anpassning görs tillsammans löpande.
  .
  Hej!